حساب های بانکی

بانک ملی

شعبه بورس کد ۶۹۵

0104778702003

IR860170000000104778702003

بانک سامان

شعبه سی تیر کد ۸۴۹

۸۴۹-۴۰-۱۲۲۴۶۴۷-۱

IR890560084904001224647001

بانک ملت

شعبه قلهک کد ۶۵۰۵۲/۲

۲۱۴۲۷۸۶۵۷۶

IR740120000000002142786576

بانک پاسارگاد

قلهک کد 1256/2

210-110-10283084-1

IR400570021011010283084001

بانک پارسیان

شعبه برج تجارت الکترونیک کد 1016

20100362605601

IR650540101620100362605601

بانک کارآفرین

شعبه قلهک کد 00453

0100524140607

IR180530000000100524140607

بانک صادرات

شعبه قلهک کد 107

0107196186003

IR870190000000107196186003

بانک تجارت

شعبه قلهک کد 367

169856494

IR650180000000000169856494

بانک آینده

پل رومی

0100398475006

IR400620000000100398475006