دستورالعمل نحوۀ انجام معاملات وكالتي اوراق بهادار

اين دستورالعمل به موجب مصوبه مورخ 1396/01/16 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گرديده است.

این دستور العمل در 13 ماده موضوعات کلی مربوط به معاملات وکالتی از جمله مراحل تاییدیه گرفتن از سپرده گذاری و اینکه شركتهاي كارگزاري و مدیران و كاركنان آنها نمي توانند با استفاده از سند وكالت به وكالت از مشتریان خود نسبت به انجام معامله اوراق بهادار در بورس یا فرابورس اقدام نمایند  را مطرح می کند .