دستورالعمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار

اين دستورالعمل  در جهت  ساماندهي زيرساخت الكترونيكي در تاريخ 1398/06/06 به تصويب هيئت مديره سازمان بورس رسيده است.

این دستوالعمل در 31 ماده موضوعاتی چون :

زیر ساخت بر خط دریافت سفارش از مشتری ، ثبت آن نزد کارگزاری و ارسال به صورت online

نکات مرتبط با امنیت زیر ساخت برخط 

شرایط محدود شدن دسترسی آنلاین مشتری 

انواع محدودیت های قابل اعمال اعلام شده از سمت سازمان در زیر ساخت بر خط 

و ..... را مطرح نموده است .