احراز هویت سجام

احراز هویت سجام

احراز هویت حضوری

جهت دریافت کد بورسی و فعالیت در زمینه بورس لازم است پس از ثبت اطلاعات در سایت سجام، پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و دریافت کد پیگیری، برای احراز هویت به همراه مدارک شناسایی خود به یکی از مراکز مجاز احراز هویت سپرده گذاری مراجعه نمایید.

 

احراز هویت الکترونیک

شما قادر خواهید بود با استفاده از اپلیکیشن های زیر بدون نیاز به حضور در مراکزاحراز هویت، فرآیند احراز شدن را با استفاده از تلفن همراه و یا سیستم خود انجام دهید.

جهت احراز هویت غیر حضوری توجه به نکات زیر الزامی است:

1-احراز هویت غیرحضوری برای هرکد ملی فقط یکبار قابل انجام است.

2-احراز هویت غیر حضوری صرفا برای اشخاص ایرانی اصیل و بالای 18سال می باشد و برای نمایندگی از قبیل ولی، قیم، وکیل و ... فقط احراز هویت حضوری قابل انجام است.

3-درصورت عدم موافقت احراز هویت غیر حضوری به دلیل نقض مدارک بارگذاری شده یا قصور کاربر یا به دلیل ارائه تصاویر جعلی، مبلغ پرداخت شده عودت داده نمیشود.

4-رعایت پوشش موجه و حجاب اسلامی برای کلیه احراز شوندگان الزامی و در صورت تخلف، احراز هویت مردود خواهد شد.