راهنمای آزاد سازی سهام عدالت

روش های مدیریت سهام عدالت

روش مستقیم (آزاد سازی سهام عدالت)

در این روش مدیریت و مالکیت به صورت مستقیم و بدون واسطه به شخص داده می شود و شخص می تواند سهام عدالت خود را فروخته و یا نگه داری کند؛ در صورتی که روش مستقیم را انتخاب نکرده اید، از طریق لینک زیر می توانید این روش را انتخاب کنید.


سامانه سهام عدالت
روش غیر مستقیم

در این روش مدیریت سهام عدالت از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی انجام خواهد شد و افرادی که این روش را انتخاب کرده اند در حال حاضر نمی توانند سهام موجود در سبد سهام عدالت خود را به طور مستقیم و موردی به فروش برسانند. در این روش سود یا زیان احتمالی بر اساس عملکرد شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهد بود


نحوه فروش سهام عدالت

در صورتی که روش مستقیم را انتخاب کرده اید، با مراجعه به سامانه مدیریت سهام عدالت می توانید لیست موجودی سهام خود را مشاهده نمایید و در صورت تمایل نسبت به فروش ۳۰% از کل دارایی و یا انتخاب سهام مورد نظر برای فروش تا سقف ۳۰% اقدام نمایید.

سامانه مدیریت سهام عدالت

راهنمای آزاد سازی سهام عدالت

تماس با کارگزاری

۰۲۱-۲۲۶۲۲۶۳۰

داخلی

۲۰۱ الی‌ ۲۰۵